ELECTRONIT LABS AB
    INNOVATIONER    PRODUKTUTVECKLING    INBYGGDA SYSTEM
ElectonIT LABS
Hem
Om företaget
Kontakt
Produkter
Nyheter
Information om företaget
ElectronIT LABS AB är ett utvecklingsbolag för olika elektronikprodukter, ofta med anknytning till IT. Produkterna bygger på inbyggda system som är små, strömsnåla och kostnadseffektiva.

Företaget har expertkompetens inom hårdvarunära programmering, realtidsystem, nätverk och nätverkssäkerhet. Med hjälp av nära samarbetspartner inom elektronikkonstruktion och elektronikproduktion är ElectronIT lämpade för uppstartande av nya projekt där små inbyggda system är önskvärda.

ElectronIT LABS grundades år 2000 och ägs till 100% av de anställda, som är styrelseordförande och VD Jan Peman.

Copyright ©2003 ElectronIT LABS AB. All rights reserved.